Sijil Halal

Pensijilan Halal adalah satu proses di mana JAKIM sebagai organisasi Islam di bawah Agensi Kerajaan yang berwibawa dan layak untuk memperakui bahawa produk-produk oleh sesebuah syarikat pengeluaran adalah sah dimakan oleh umat Islam.

Sijil Anugerah Jenama Malaysia

Pensijilan Logo Kebangsaan Jenama Malaysia bersama-sama membawa pengesahan kualiti daripada Kerajaan Malaysia, melalui SME Corporation Malaysia dan juga ahli-ahli di sebalik program pensijilan.